Betingelser

Betingelser for mobiltjenester hos Holiday Net

Alle priser er angivet i Danske kroner DKK inkl. moms.

Dækning og hastighed

Internettet kan kun bruges i Danmark.

Internettet fungerer på Telia/Telenors netværk på både 2G, 3G og 4G. Telia/Telenors netværk dækker 99% af Danmark.

Den forventede gns. downloadhastighed på 3G er mellem 2 og 20 Mbit/s. Den forventede gns. uploadhastighed på 3G er mellem 1 og 4 Mbit/s.

Den forventede gns. download hastighed på 4G er mellem  8 og 71 Mbit/s og den forventede gns. upload hastighed på 4G er mellem 2 og 43 Mbit/s.

Simkortet kan udelukkende anvendes til data i Danmark, dvs. der er ikke mulighed for at lave opkald, sms m.m fra simkortet.

Aktivering

Inden kortet kan anvendes skal kortet aktiveres via www.holidaynet.dk (kræver en Internet forbindelse) eller ved at sende SMS til tlf.: 50 43 49 51 med teksten: simstart - simkortnummer - aktiverings code. FX: simstarte 89450404040404040404 5263.

Simkortet er aktivt efter 10 minutter. SMS servicen koster alm. SMS takst i Danmark.

Opsætning

Der er ingen pinkode på simkortet, så det kan indsættes direkte i en router, dongle, smartphone eller PC uden indtastning af pinkode eller Internet APN.

Hvis udstyret har brug for en Internet APN er den websp.

Data mængde, data tilkøb og gyldighed

Der er 10 GB data til rådighed i 30 dage fra aktiveringsdatoen. Når dataen er opbrugt, kan Internettet ikke anvendes før, der tilkøbes mere data. Efter de 30 dage skal der tilkøbes mere data for, at Internettet igen kan bruges. Hvis der ikke har været forbrug på simkortet i 3 måneder vil kortet automatisk blive lukket, hver gang du tilkøber Internet eller anvender Internettet fornyer du kortet i 3 måneder mere. Et lukket simkort kan ikke genåbnes, så skal der købes et nyt simkort.

Mere data kan tilkøbes på www.holidaynet.dk og koster 2 GB data til kr. 89 kr. til rådighed i 30 dage fra købsdato 10 GB data til kr. 199 kr. til rådighed i 30 dage fra købsdato 20 GB data til kr. 299 kr. til rådighed i 30 dage fra købsdato 100 GB data til kr. 399 kr. til rådighed i 30 dage fra købsdato

10 GB data til kr. 499 kr. tilrådighed i 90 dage fra købsdato

Der kan tilkøbes flere pakker i samme periode. Når den tilkøbte mængde er opbrugt, kan Internettet ikke længere anvendes før der tilkøbes mere data. Ikke opbrugt data overføres ikke til næste måned. Hvis der er opgivet mailadresse ved aktivering modtages der en mail, når 80% af dataforbruget er nået og når 100% af dataforbruget er nået. Når hele datamængden er opbrugt, vil der komme en hjemmeside, der fortæller, at der ikke er mere data tilrådighed.

Vilkår og services Holiday Net forbeholder sig til, uden varsel, at saldospærre og eventuelt opsige numre, der er under mistanke for ikke at blive brugt til personligt brug eller anden misbrug, og/eller bevidst er tegnet med henblik på at generere øget trafik til andre danske mobilnet end Telias. Enhver udgift for Holiday Net forbundet med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning, og vil i enhver henseende medføre politianmeldelse. Holiday Net forbeholder sig retten til at særtaksere og i yderste konsekvens lukke numre, hvis abonnementer ikke anvendes efter hensigten og på en måde

Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på www.holidaynet.dk og sendt til den e-mailadresse, kunden har oplyst.

Sikkerhed og tyveri spærring

Mister kunden sit simkort, er kunden forpligtet til at spærre sit abonnement, således der ikke kan forekomme misbrug. Kunden skal kontakte kundeservice på mail eller telefon. Når abonnementet er spærret, skal kunden bestille et nyt simkort hos kundeservice. Det koster 50 kr. at modtage et nyt simkort.

Support, fejlsøgning og ansvar Holiday Net skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse sker til kundeservice og afhjælpningen sker hurtigst muligt inden for normal arbejdstid.

Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Holiday Nets kontrol, eksempelvis ved fejl hos netværksleverandørerne, videregiver Holiday Net denne fejlmelding. Holiday Net er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for Holiday Net udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. Holiday Net er berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning, hvis det skyldes kundens forhold.

Holiday Net hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til netværksleverandørerne. Holiday Net er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved Holiday Net undladelser.

Holiday Net hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at mobiltjenesten ikke kunne anvendes som forventet. Ligeledes er Holiday Net ikke ansvarlig for skader og tab, som Kunden måtte lide grundet opkobling til internettet, herunder virus og downloading af såkaldte “diallerprogrammer”. Dette gælder både terminaler og forbrug.

Holiday Net er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen.

Holiday Net er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for Holiday Nets kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som Holiday net ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

Fortrydelsesret

Er kunden forbruger, har kunden 14 dages fortrydelsesret fra oprettelsestidspunktet. Fortrydelsesretten bortfalder, når der er foretaget forbrug på kortet. Ved problemer med kortet eller manglende dækning, kan en refundering aftales med kundeservice, hvis kortet mod forventning ikke kan bruges. Der er ingen refundering af ikke benyttet data eller periode.

Om Holiday Net

Holiday Net er ejet af MobileValue CVR. Nummer xxxxx

Kundeservice kan kontaktes på support@holidaynet.dk eller telefon xxxxxxx

Holiday Net drives af MobileValue ApS, som blandt andet driver Greetnel, Waoo! Mobil og LINDS Mobil og har Telekæden A/S som en af sine største aktionærer. Pr 1. december 2012 overtog Telekæden A/S og en række aktionærer MobileValue APS og driver i dag virksomheden med kunden i fokus.

Derfor vil du som kunde hos Holiday Net opleve, at den juridiske samarbejdspartner er MobileValue.

Du kan bestille Holiday Net her på hjemmesiden eller hos vores lokale forhandlere.

Ikrafttrædelse

Disse betingelser træder i kraft den 01.08.2015 og Holiday Net tager forbehold for tryk, tekst- og billedfejl.